Klimaat zoekt boer 

Dit artikel uit 2008 begint met een groot verwijt aan  zowel burgers als boeren, en analyseert dan waarom hun waarden en doelen niet meer goed op een rij staan.
Om dan eerst te constateren "De waarde voldoende voedsel is voor bijna alle andere waarden een voorwaarde, met geld kun je geen moed kopen, en een mobiel kun je niet eten".
En uiteindelijk te concluderen "Het klimaat heeft zorg van handen nodig, en dus boeren, om niet te ontsporen, en de mens heeft het nodig de handen te gebruiken om zijn denken niet dominant te laten worden maar in de pas te laten lopen met voelen en handelen zodat zijn verstand qua validiteit en moraliteit binnen de lijnen van de levensvatbaarheid blijft."

Dit artikel is aan diverse kranten aangeboden, maar ze wilden er geen van allen aan. Logisch, want voor een krant is het veel te lang. Het is uiteindelijk verschenen in het tijdschrift ZOZ, nummer 88, augustus 2008.

Door Lou Keune is het in 2008 op de websites www.globalalternatives.nl en www.economischegroei.net gezet. Later heeft het enkele jaren op de website www.platformdse.org van het Platform Duurzame en Solidaire Economie gestaan (file127).


Het artikel is twee en half pagina's groot.
Het is te lezen in pdf-formaat, namelijk  Klimaat zoekt boer pdf

 

 

♦  All text contents are free to use
♦  Comments etc: ina@climate-clues.nl
♦  This site doesn't use cookies
♦  and doesn't apply user tracking