En dus prioritair. De uitbreiding van de menselijke soort en diens voorrang boven alle leven op aarde wordt als vanzelfsprekend aangenomen. De mens moet zo lang mogelijk kunnen leven, zoveel kinderen mogen krijgen als ie maar wil, zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien, et cetera. Geen enkele vrijheid mag worden ingeperkt. Dit egoïsme verraadt zich bijvoorbeeld heerlijk als het over vee gaat. Hun aanval op veeteelt komt voornamelijk neer op de eis dat land waarvan men voor de mens direct consumeerbaar voedsel zou kunnen oogsten, niet meer voor veeteelt gebruikt zal mogen worden. Houdt vee op land waar wij toch niks eetbaars af kunnen halen, is de boodschap! Deze door mens-aanbidding doorgoten mentaliteit is exact dezelfde als waarmee hun vijanden (de veevoeder-handelaren en de intensieve boeren) sinds decennia hun veevoederimporten van over de hele wereld rechtvaardigen. Impliciet is, dat mensen en hun nageslacht op alles voorgaan.