Greta begon voor het Parlementsgebouw deze zomer een klimaatstaking. Haar moeder zag af van een internationale carrière als operazangeres, omdat ze niet meer wil vliegen.Trouwens op bijna alle nederlandse en belgische universiteiten gaan op dit moment (winter 2018/2019) stemmen op om het gebruik van luchttransport door academici en studenten kritisch te bezien. Men onderzoekt de omvang van dat gebruik, en weegt af hoe het beperkt zou kunnen worden. In elk universiteitsblad verschijnen artikelen. Steeds meer intellectuelen durven te wagen er volledig van af te zien.
Heel moedgevend is dit. Plus een bijdrage aan het sneeuwbaleffect dat momenteel lijkt los te barsten in de vorm van een lawine aan klimaat-stakingen en massa-demonstraties. Een steeds groter verzet dat hopelijk – achter Kate Raworth aan – minder achter de techniek-luchtbellen blijft aanrennen, maar acute maatschappelijke reorganisaties gaat voorstellen om mensen lokaal in staat te stellen op korte termijn vrijwel uitstootloos in hun behoeften te voorzien. Zie dit interview met haar van 5 januari 2019.