Is het moreel en maatschappelijk juist om rechtstreeks mensen te gaan aanspreken die in hun beroep of als particulier of als zelfstandig ondernemer veel uitstoten? Is het aanvaardbaar om er bij hen zonder meer op aan te dringen om die posities te verlaten?

Let op, het lijkt gek maar dit zal toenemend praktijk worden. Je kunt om deze woede niet heen!
Het is al begonnen. Ook op hoger niveau gaat men elkaar al harder te lijf.

Bijvoorbeeld gouverneur(van de staat Washington) Jay Inslee zit kortgeleden in een vergadering met regeringsfunctionarissen en "accused them of engaging in morally reprehensible behavior that threatened his children and grandchildren".

Inslee verantwoordt dit later in een interview als volgt: "Inslee said that the ash from wildfires that covered Washington residents’car hoods this summer, and the acrid smoke that filled their air, has made more voters of both parties grasp the real-world implications of climate change".

Vervolgens komt bij hem de echte aap uit de mouw: “There is anger in my state about the administration’s failure to protect us. When you taste it on your tongue, it’s a reality.

[Uit Trump administration sees a 7-degree rise in global temperatures by 2100, by Juliet Eilperin, Brady Dennis and Chris Mooney, Washington Post, September 28, 2018]